สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ติดตามงานในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและนำตรวจติดตามงานดังนี้

1. ตรวจสอบเรือประมงและเรืออื่นๆ ณ ท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสหะ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง

2. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนช่วงวันสงกรานต์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

3. ตรวจเยี่ยม ศพก. ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา

4. ตรวจเยี่ยมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส้มโอ) ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา

5. ตรวจเยี่ยมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที