สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ


นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561
ณ บริเวณหัวงานโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 มิถุนายน 2561

  

  

  

The End