สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน

ลงพื้นที่เป็นประธาน ในกิจกรรม Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 โครงการไทยนิยม ยั่งยืนการจ้างแรงงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561