ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สารคดี เผยแพร่

สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้124
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้561
mod_vvisit_counterเดือนนี้2557
mod_vvisit_counterทั้งหมด122071

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
1.35
23.50
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.40
 
8.69

21.13

1,800
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
6.50
1.55
 -
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
3.54
-
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสำราญ เขียวสำริด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมประชุมการตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือจากอุทกภัย ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายพิภวัต หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำสายต่างๆ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมมอบเมล็ดพันธ์กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายสำราญ เขียวสำริด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน จำนวน 41 ราย เพื่อลดต้นทุนความเสี่ยงในการผลิต และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
ชป.สุโขทัยประชุมพบปะ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยคณะทำงานปฏิบัติการอำเภอกงไกรลาศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมพบปะโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยมีเกษตรกรกลุ่ม Cell แตกตัว ครั้งที่ 1 (กลุ่มพร้อมปานกลาง) จำนวน 53 ราย เพื่อสร้างความคุ้นเคย และทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้มีการคัดเลือกคณะทำงานของกลุ่ม ดังนี้
1. นายสุพจน์ มีสุข เกษตรกรตำบลไกรกลาง เป็นประธานกลุ่ม
2. นายวินัย เนี่ยมเอม เกษตรกรตำบลท่าฉนวน เป็นรองประธาน
3. นายสำราญ ปู่สี เกษตรกรตำบลท่าฉนวน เป็นเลขานุการ
4. นายสุเทพ อินสอน เกษตรกรตำบลหนองตูม เป็นคณะกรรมการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์


 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
บันทึกเตือนวัฒนธรรมและค่านิยม

FRIENDS
ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com