เข้าสู่ระบบ
 
Home

บุคลากรโครงการ ฯ

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข้อมูลปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย

     ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)
ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ม3/วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
0.76
 5.40
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
10.25
9.00
 3.56
 2.09

 1,800
 
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
7.30
6.50
 น้ำแห้ง
 -
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
น้ำแห้ง
-
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ,ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ/แก้มลิง ความจุ(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.) ปี58
 % ความจุ น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม)
1
 แม่มอก
96.00
19.38 20.18 0.09
2

ห้วยท่าแพ

58.00
23.22 40.03 0.26
3
 แม่กองค่าย
13.00 4.12 31.69 -
4
 ห้วยแม่สูง 12.45 3.95 31.72 -
5
 คลองข้างใน 9.00 1.36 15.14 0.07
6
 ห้วยทรวง 8.00 0.53 6.62 -
7

แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
 
32.40 9.22 28.48 -

กิจกรรมล่าสุด

ชลประทานสุโขทัยประชุมหาข้อยุติแก้ไขปัญหาค่าเวนคืนที่ดินราษฏร
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติปัญหาค่าเวนคืนที่ดิน หรือยกระดับบ้าน จำนวน 23 ครัวเรือน บริเวณหน้าประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ในการก่อสร้างคันกั้นน้ำฝั่งขวาเหนือประตูระบายน้ำ ณ บ้านคุ้งยาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 


 


 
 
ชลประทานสุโขทัย ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเวียงมอกร่วมใจพัฒนา
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับกำนันตำบลเวียงมอก ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเวียงมอก และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเวียงมอกร่วมใจพัฒนา เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแม่มอก เพื่อเลื่อนการปลูกข้าวนาปีในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูก โดยเลื่อนการปลูกไปในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ณ ศาลาวัดแม่พุ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 
ร่วมร้องเพลงชาติ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 และทุก ๆ เช้าวันจันทร์  เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมใจร้องเพลงชาติไทย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


 
เปิด "แหล่งเรียนรู้การเกษตร" กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง)
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น. กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) นำโดยประธานกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำฯ นายดาวลอย เฉียงเมือง และสมาชิกได้เชิญ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมทำบุญและพิธีเปิดป้าย แหล่งเรียนรู้การเกษตรกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 
กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครบรอบ113ปีกรมชลประทาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น. นำโดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายชวนินทร์ สุภาษา นายช่างชลประทานอาวุโส คป.กำแพงเพชร นางฐิติมา ไชยพานิช หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางบัณฑิตา พุกเฉื่อย ช่างฝีมือสนาม ช 2 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 และเวลา 10.00 น. ร่วมพิธีรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาการบริหารจัดโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา/โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ  


 
ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ข่าวเยี่ยม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล ข่าวเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของชุมชนนักปฏิบัติ นักประชาสัมพันธ์ แด่ โครงการชลประทานสุโขทัย

 
โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี 2558
  วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 นำโดย นายสุชาติ สัตยารัฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสุโขทัย,ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสุโขทัย จัดอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรดูงาน 1 วัน) โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ อำเภอบ้านด่านลานหอย และโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย ศึกษาดูงานที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ลิงค์น่าสนใจ
Google Analytics

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้140
mod_vvisit_counterเดือนนี้482
mod_vvisit_counterทั้งหมด36247