ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้115
mod_vvisit_counterเดือนนี้826
mod_vvisit_counterทั้งหมด58774

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

    ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
0.91
11.50
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.40
 
8.06

-

1,800
 
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
7.30
6.50
0.74
 -
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
2.78
-
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายบุญเสริม ชาติไทย ช่างฝีมือสนาม ช 3 ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายเพื่อเรียนรู้ด้านชลประทาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุชาติ สัตยารัฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชลประทานในโครงการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานฝายยางคลองกระจง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย จัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัด ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย     
 
ชลประทานสุโขทัยถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายพิภวัต หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสุชาติ สัตยารัฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 บ้านศรีสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย     
 
ชลประทานสุโขทัยประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งานในสังกัด ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 และเร่งรัดการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม พร้อมพิจารณาแผนงานงบประมาณปี พ.ศ.2560 เกี่ยวกับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาและงานปรับปรุง/ก่อสร้าง ทั้งนี้ได้ร่วมกันชี้แจงปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุโขทัย (ห้องโทรมาตร)     
 
“ลาทีผักตบชวา 81 กิโลเมตร ลำน้ำแม่มอก”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดงาน “ลาทีผักตบชวา 81 กิโลเมตร ลำน้ำแม่มอก”   และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม โดยมีพลตรี ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4, นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายบุญจู นันตาดี ประธานคณะกรรมการ JMC โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อให้ลำน้ำแม่มอกปราศจากวัชพืชและเป็นคลองสวยน้ำใสตามนโยบายรัฐบาล ณ บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
แนะนำวีดีทัศน์ ชป.สุโขทัย
วีดีทัศน์ "การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานสุโขทัย / ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นายชวนินทร์ สุภาษา) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2558"     
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

http://coloa.wap.sh/icon/hot/2.gif

 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   วัฒนธรรมและค่านิยม

FRIENDS
ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com