ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้59
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้280
mod_vvisit_counterเดือนนี้1978
mod_vvisit_counterทั้งหมด116300

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
1.02
8.60
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.40
 
9.47

-

1,800
 
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
6.50
-
 -
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
0.84
-
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ชลประทานสุโขทัยประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ร่วมประชุ่มประจำเดือน ครั้งที่ 1 เพื่อทราบงานบริหารการจัดการน้ำและงานปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงการและแผนงานอื่นๆ ในประเด็นของหน้าที่งานขอบเขต วิธีทำงาน ข้อกำหนดหรือมาตรฐานในการทำงานพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า ของงานและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าฯ
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2560 โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยโครงการชลประทานสุโขทัย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้พักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ ณ บริเวณหน้าโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับนางกฐิน แสงมี ปราชญ์เกษตร (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก) และคณะทำงาน 5 ประสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลกง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน และตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยพบปะพร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์


 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
บันทึกเตือน

วัฒนธรรมและค่านิยม

FRIENDS
ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com