ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้92
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้204
mod_vvisit_counterเดือนนี้1081
mod_vvisit_counterทั้งหมด205673

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2562
ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
1.74
9.04
 2,319
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.00

9.58

5.77
1,800
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
6.50
4.12
-
 550
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
6.17
-
 630
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ/แก้มลิง ความจุ(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำเก็บกัก
     (ล้าน ลบ.ม.)                12พ.ย. 62
 % ความจุ น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม)
1
 แม่มอก
110.00
36.770 33.427 1.960
2

ห้วยท่าแพ


58.00
26.267 45.288 -
3
 แม่กองค่าย
13.00 7.330
56.385 -
4
 ห้วยแม่สูง 12.45 3.769 30.273 -
5
 คลองข้างใน 9.00 0.340 3.778 -
6
 ห้วยทรวง 8.00 2.655 33.188 -
7

แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
 
32.40 20.726 63.969 -
ประชุมวางแผนปลูกพืชฤดูแล้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำทุ่งทะเลหลวง

 วันศุกร์ที่ 13  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายสำราญ  เขียวสำริด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  นายดาวลอย  เฉียงเมือง ประธานบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำประมาณ 200 คน เข้าร่วมประชุมวางแผนปลูกพืชฤดูแล้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทุ่งทะเลหลวง และท่อทองแดง รวมทั้งการชี้แนะแนวทางในการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้รับผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมและสอดคล้องกับแผนการใช้น้ำของชลประทาน ณ แหล่งเรียนรู้การเกษตรกลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทานโครงการทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง)สุโขทัย  โครงการทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง)สุโขทัย เป็นแหล่งกักเก็บน้ำระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 505 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน 19,028 ไร่มีการช่วยเหลือน้ำเพื่อการประปาประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นโครงการทุ่งทะเลหลวงจึงเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญกับจังหวัดสุโขทัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร การประปา พร้อมทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ชุมชุนเมือง และสถานที่ราชการ ที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ

 
โครงการชลประทานร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำจังหวัดสุโขทัย

 วันพุธที่ 4  กันยายน  2562  เวลา 16.30 น.  นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล  รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทาน นายไชยง  จงอาสาชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4  นายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม ที่เอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวบ้านรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำปัจจุบัน โดยมีนายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 
ลงพื้นที่ตรวจการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย

 วันอังคารที่ 3  กันยายน  2562  เวลา 14.00 น.  นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทาน นายไชยง  จงอาสาชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4  นายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย และลงพื่นที่ตรวจการปริมาณน้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) พร้อมทั้งร่วมประชุมสรุปสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมในปัจจุบันการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยมในช่วงวิกฤติอุทกภัย ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย

 
ลงพื้นที่ตั้งเต็นท์ “ชลประทานช่วยเหลือประชาชน” เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

 วันอังคารที่ 3  กันยายน  2562  เวลา 09.30 น.  นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัย ลงพื้นที่ตั้งเต็นท์ ชลประทานช่วยเหลือประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก หลังจากอิทธิพลของพายุโพดุลที่ส่งผลกระทบให้น้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยกันขนกระสอบทรายกั้นน้ำ ณ บริเวณสะพานพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com