ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้733
mod_vvisit_counterเดือนนี้4311
mod_vvisit_counterทั้งหมด79726

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

    ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
1.70
43.00
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.40
 
8.69

41.75

1,800
 
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
7.30
6.50
2.00
-
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
3.86
32.59
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


ชลประทานสุโขทัยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนางรุ่งทิวา โตเกษม หัวหน้าหน่วยพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงพลัง ความสามัคคี ความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น.โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายปรีดา เกื้อกูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งให้บริการด้านการบริหารจัดการนำ้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
ชป.สุโขทัยร่วมประชุมคณะทำงานท้องถิ่นการบริหารจัดการพื้นที่แก้มลิง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในเขต อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง อ.กงไกรลาศ อ.เมือง จ.สุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่แก้มลิง แนวคิดการจัดตั้งองค์กร และแนวคิดการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนางทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
 
ชลประทานสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการแม่น้ำยมตอนล่าง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำยมตอนล่าง จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาอุทกภัยเมืองสุโขทัย โดยการปรับปรุงคลองธรรมชาติสายต่างๆและอาคารประกอบซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 และทบทวนข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงานให้มีความชัดเจน เพื่อสามารถนำไปใช้ประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดย นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์ จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่สูง ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมเวทีประชาคมโครงการแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และนายอำเภอบ้านด่านลานหอย ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างแหล่งน้ำ มีความเข้าใจงานก่อสร้างแหล่งน้ำในทุกระยะของงานและร่วมคิด ร่วมวางแผนต่อการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ณ วัดสังฆาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์


 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   วัฒนธรรมและค่านิยม

FRIENDS
ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com