ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้157
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้984
mod_vvisit_counterเดือนนี้3783
mod_vvisit_counterทั้งหมด70470

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

    ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
-0.04
-
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.40
 
4.64

ปิดบานระบาย

1,800
 
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
7.30
6.50
น้ำแห้ง
 -
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
น้ำแห้ง
-
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


ชลประทานสุโขทัยร่วมตรวจสอบมาตรวัดน้ำดิบประปา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายสุชาติ สัตยารัฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ นายวัชระ เสือดี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักวิจัย และพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงานกำหนดสาระสำคัญมาตรวัดน้ำและการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน กองแผนงาน ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบมาตรวัดน้ำดิบการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย บริเวณทุ่งทะเลหลวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำให้เป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์ โดยมีนายสุทธิชัย ไทยกล้า หัวหน้าผลิตการประปาสาขาสุโขทัย เป็นผู้ให้ข้อมูล
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมประชุมระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อ.ศรีสำโรง อ.สวรรคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย ร่วมประชุมระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำหลากชั่วคราวในช่วงที่เกิดอุทกภัย และบริหารจัดการน้ำที่เก็บกักเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตพื้นที่แก้มลิง ระดับน้ำควบคุมในพื้นที่แก้มลิง และอาคารประกอบต่าง ๆ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนัมท์ นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
 
ผคป.สุโขทัย ให้สัมภาษณ์สถานการณ์ภัยแล้งลุ่มน้ำยม
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ให้สัมภาษณ์พร้อมถ่ายทำสกู๊ปข่าวสถานการณ์ภัยแล้งลุ่มน้ำยมในปัจจุบันให้กับส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ภัยแล้งในพื้นที่แม่น้ำยม และบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา” เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจ ในสถานการณ์ภัยแล้งและความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ณ บริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
ผคป.สุโขทัย รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช พร้อมรับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จนทำให้ภารกิจต่าง ๆได้สำเร็จสมความมุ่งหมายของทาง ราชการเป็นอย่างดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมกิจกรรมสภากาแฟ
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน และร่วมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานของคณะทำงาน Single Command เพื่อพิจารณาแผนงาน ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือเกษตรกรในภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ ณ โครงการชลประทานสุโขทัย
 
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 จัดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้บริการความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกร โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ดูงานและรับฟังบรรยายสรุป “ลุ่มน้ำยม-น่านที่เห็นและเป็นอยู่...กับแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการสร้างความมั่นคงของน้ำ” โดยนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และที่จุดสูบน้ำลำน้ำแม่มอก ซึ่งได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก เพื่อการอุปโภค – บริโภคในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลัง โดยนายอำเภอสวรรคโลก นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) และเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

http://coloa.wap.sh/icon/hot/2.gif

 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   วัฒนธรรมและค่านิยม

FRIENDS
ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com