ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้94
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้333
mod_vvisit_counterเดือนนี้1795
mod_vvisit_counterทั้งหมด240234

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2563
ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
9.26
1.61
-
801.10
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.56

2.10

-
1,800
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
7.40
-
-
 450
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
7.00
-
-
 300
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ/แก้มลิง ความจุ(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำ
วันที่ 25 มิ.ย.63
 % ความจุ น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม)
 1
 แม่มอก
110.00
24.180 21.982 0.280
2

ห้วยท่าแพ


58.00
22.548 38.876 0.374
3
 แม่กองค่าย
13.00 2.340
18.000 -
4
 ห้วยแม่สูง 12.45 2.013 16.169 -
5
 คลองข้างใน 9.00 0.000 0.000 -
6
 ห้วยทรวง 8.00 1.640 20.500 -
7

แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
 
32.40 4.000 12.346 -
คป.สุโขทัย เข้าร่วมประชุม (Chief Of Operation) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563

 วันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 14.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้ นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล และงานตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 
คป.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

 วันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 10.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้ นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วย นายภาณุภาส กลัดพันธุ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย

 
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ

 เมื่อวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้ นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วย นายภาณุภาส กลัดพันธุ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 
คป.สุโขทัย ร่วมประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ โดยมี นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com