ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้145
mod_vvisit_counterเดือนนี้6857
mod_vvisit_counterทั้งหมด94118

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

      ติดตามสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง

  ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
5.19
452.20
 2,319
 
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.40
 
9.43

312.28

1,800
 
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
7.30
6.50
4.61
204.75
 550
 
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
5.71
139.03
 630
 
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯฝายแม่บ่อทอง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
วันที่ 8 กันยายน 2559 โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยนางลักษณา วิทยากร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน “ฝายแม่บ่อทอง/ทรบ.เหมืองนา” อ่างเก็บน้ำแม่มอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องลพบุรีคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี

 
ชลประทานสุโขทัยร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก UNDP
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.45 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก United Nation Development Programme (UNDP) เดินทางมาดูงานในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย และรับฟังการบรรยายงานทั้งหมด 7 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ประตูระบายน้ำหกบาท ประตูระบายน้ำแม่น้ำยมสายเก่า (กม.5+000) ประตูระบายน้ำปากคลองตะค้อ คลองตาดิน แก้มลิงทะเลหลวง และพื้นที่ลุ่มต่ำปากพระ โดยนายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 ได้บรรยายให้ข้อมูลแผนงานโครงการระบบลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่าน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจาก Green Climate Fund
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมตรวจประเมินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุชาติ สัตยารัฐ นายช่างชลประทานชำนาญงาน นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ร่วมการตรวจประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ของคณะทำงานประกวด โดยมีนายดาวลอย เฉียงเมือง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานของกลุ่ม ณ แหล่งเรียนรู้การเกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
คป.สุโขทัยเปิดเวทีชุมชนรับฟังความคิดเห็นคลองชักแม่น้ำยมฝั่งขวา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ นายอำเภอสวรรคโลก นายธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอศรีสำโรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 100 คน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำคลองชักแม่น้ำยมฝั่งขวา เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ขวางทางน้ำและปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานที่ประชุม ณ บริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมทางหลวงและผู้ว่าการประปาฯ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย โดยนายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และนายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินทางตรวจดูสภาพความเสียหายของถนนที่ได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมพร้อมหาแนวทางร่วมกับจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับถนนบางจุดที่เป็นปัญหาในการระบายน้ำ ส่วนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวขอบคุณที่ได้ช่วยเก็บกักน้ำไว้ผลิตน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา ณ บริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดสุโขทัย และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งลงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำยม บริเวณหลังธนาคารกสิกรไทย ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์


 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
วัฒนธรรมและค่านิยม

FRIENDS
ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com