ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้149
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้628
mod_vvisit_counterเดือนนี้2856
mod_vvisit_counterทั้งหมด213933

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม  2563
ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
1.30
-
801.10
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.00

4.52

-
1,800
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
6.50
-0.69
-
 450
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
-
-
 300
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ/แก้มลิง ความจุ(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำ
วันที่ 24 ม.ค.63
 % ความจุ น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม)
1
 แม่มอก
110.00
32.100 29.182 0.280
2

ห้วยท่าแพ


58.00
25.211 43.467 0.387
3
 แม่กองค่าย
13.00 5.540
42.615 -
4
 ห้วยแม่สูง 12.45 3.286 26.394 -
5
 คลองข้างใน 9.00 0.340 3.778 -
6
 ห้วยทรวง 8.00 2.525 31.563 -
7

แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
 
32.40 13.116 40.481 -
ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563

 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย เพื่อเป็นการตรวจส่งเสริมสุขภาพให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย

 
ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 วันพฤหัสบดีที่  16  มกราคม  2563  เวลา 11.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด ตามกรอบแนวทางที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (6 ด้าน) บนหลักการการใช้ที่ดินและน้ำเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีระบบ สมดุล และยั่งยืน ในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2

 
โครงการชลประทานสุโขทัยร่วมประชุมปรึกษาปัญหาภัยแล้ง

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้ นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย เกี่ยวกับการดำเนินการจุดติดตั้งโรงสูบผลิตน้ำประปาใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ช่วยเหลืออุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย และการเปิดระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจาก ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำฯ และเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย

 
โครงการชลประทานสุโขทัยร่วมประชุมผู้นำชุมชนเกษตร เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง

 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย มอบหมายให้นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้นำชุมชนเกษตรกร ตำบลยางซ้าย ตำบลบ้านหลุม และตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ขอให้โครงการชลประทานสุโขทัย เปิดประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ เพื่อระบายน้ำมาให้เกษตรกรได้ใช้ในการเกษตร แต่เนื่องจากปริมาณน้ำเก็บกักประตูระบายน้ำแม่น้ำยมไม่เพียงพอต่อการเกษตร มีไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น และขอให้ระบายน้ำจากท่อทองแดงเข้าสู่ตำบลปากพระ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 12,500 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลปากพระ โดยร้องขอผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลบ้านหลุม ตำบลยางซ้าย และตำบลปากพระ โดยช่วงเช้ามีนายบัณฑิต พรหมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน และช่วงบ่ายมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com