ผู้บริหาร

 
  

รายงานระดับน้ำ

                ฐานข้อมูลงบประมาณ

ฐานข้อมูลสถิติ

VDO เผยแพร่

สารคดี เผยแพร่สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้476
mod_vvisit_counterเดือนนี้1517
mod_vvisit_counterทั้งหมด156169

ข้อมูลปริมาณน้ำแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่  24  พฤษภาคม  2561

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)

ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ลบ.ม./วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12.00
8.83
1.80
51.00
 2,319
2
ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์
 
10.25

9.00
 
9.88

8.13

1,800
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย Y4
7.30
6.50
0.00
-
 550
4
ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
7.50
6.00
3.04
-
 630
                                                                         
หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด, ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย 

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและแก้มลิง (% รนก)

ประชุมพิจารณาแผนงานซ่อมแซมเพื่อเพิ่มศักยภาพการรับน้ำในแม่น้ำยม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ นายสิงหา ผจงกิจการ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายเฉลา รงค์ทอง หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาแผนงาน/ปรับปรุง เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับน้ำในแม่น้ำยม ให้สามารถรับสภาพน้ำหลากเพิ่มขึ้นจากเดิม ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำยมมีอัตราไหลสูงกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที ให้พร้อมรับมวลน้ำในกรณีดังกล่าว โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
 
ชลประทานสุโขทัยจัดการประชุม (JMC) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพิภวัต หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดการประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ มติที่ประชุมจะเริ่มการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทำการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรฯ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับทราบ/พิจารณา ติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางกรภัค ธนฐิตะกวิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 


 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์


 

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
บันทึกเตือนวัฒนธรรมและค่านิยม

ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com