ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้163
mod_vvisit_counterเดือนนี้2439
mod_vvisit_counterทั้งหมด194987
แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้งพิกัด 47 QNV 85860  ระวาง 4943-II 

เรื่องเดิม

 

  •     ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก   ของจังหวัดสุโขทัยแบบยั่งยืนนั้น จะต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ดังเช่น  การก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่  และอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ การขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง หนอง และบึง เพื่อกักเก็บน้ำ และระบายน้ำในช่วงหน้าน้ำหลากและผันน้ำจากแม่น้ำปิงมาใช้ในพื้นที่แห้งแล้ง  และจากการพิจารณาโดยกรมชลประทานปรากฏว่า พื้นที่แก้มลิงทะเลหลวง เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย  และลดความเสียหายจากน้ำ ท่วมในจังหวัดสุโขทัยได้
  •    จากการที่ นายกรัฐมนตรีได้ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง  ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำถาวรในลักษณะแก้มลิงขนาดใหญ่โดยมีหลักการ คือเก็บน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝน เป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชน  เมืองสุโขทัย โดยจะรับน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลบ่าล้นตลิ่งฝั่งขวา น้ำห้วยท่าแพ  น้ำแม่มอก  ที่ไหลบ่าจาก อำเภอสวรรคโลก  และน้ำแม่รำพัน น้ำแม่กองค่าย ที่ไหลบ่าจาก อำเภอบ้านด่านลานหอย  และไหลมารวมกันบริเวณที่ลุ่ม  ที่เรียกว่า  ทะเลหลวง

 

2.  เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  และการเกษตรกรรมใน  ฤดูแล้ง  ทำให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพในฤดูแล้ง  และเป็นการลดการ ย้ายถิ่นฐานของราษฎร

 

3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ประชาชนใน  จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  5 มกราคม 2550  แล้วเสร็จเมื่อวันที่   27  มีนาคม 2551รวมระยะเวลาดำเนินการ 448 วันใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง 852,885,010.25 บาท โดยโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 4 เป็นผู้บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  และควบคุมงาน  และอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบให้โครงการชลประทาน สุโขทัยเพื่อดำเนินการด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา

ลักษณะโครงการ

1.              ลักษณะความจุในโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

- พื้นที่แก้มลิงทั้งหมด 7,053 ไร่เก็บกักน้ำ 3,850ไร่คันกั้นน้ำและใช้สอย 3,203 ไร่

-ระดับน้ำต่ำสุด    +45.50  ม.รทก.  ความจุ    7.2 ล้าน ลบ.ม.

-ระดับน้ำเก็บกัก  +49.00  ม.รทก.  ความจุ  32.4 ล้าน ลบ.ม.

-ระดับน้ำสูงสุด   +50.00  ม.รทก.  ความจุ  34.2 ล้าน ลบ.ม.

2.    อาคารประกอบ

1) ท่อระบายน้ำชนิดรับน้ำสองทางขนาด  2 - ð 2.00 x 2.00 ม. จำนวน 8 แห่ง

2) ท่อระบายน้ำชนิดรับน้ำสองทางขนาด 3 - ð 2.00 x 2.00 ม. จำนวน 5 แห่ง

3) ประตูระบายน้ำ ขนาด 2 - ð 6.00 x 7.00 ม. และ ขนาด 2- 6.00 x 500.ม จำนวน อย่างละ 1 แห่ง

4) ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน  กว้าง  50.00 ม.  จำนวน  แห่ง

5) สะพานคอนกรีต  9.00 ม.  ยาว 50.00 ม.  3 แห่ง  ยาว 70.00  จำนวน  1 แห่ง

6) ท่อลอดถนน ขนาด 2 - ð 2.00 x 2.00 ม. จำนวน 4 แห่ง

7) ท่อลอดถนน ขนาด 3 - ð 2.00 x 2.00 ม.  จำนวน 1 แห่ง

8) ถนนเข้าโครงการและถนนภายในโครงการ ยาว  17.0  กม.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากโดยการผันน้ำจากแม่น้ำยม มาเก็บไว้ในโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

 

2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร ประมาณ 14,000 ไร่

 

           กดเพื่อดูแผนที่
 

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com