ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้160
mod_vvisit_counterเดือนนี้2436
mod_vvisit_counterทั้งหมด194983
โครงการ ปตร.บ้านยางซ้าย

ท่อระบายน้ำคลองกระชงต์

ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย

ท่อระบายน้ำคลองบ้านหลุม

โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย, โครงการท่อระบายน้ำคลองกระชงค์, โครงการท่อระบายน้ำคลองบ้านหลุม

หมู่ที่ 5 ตำบลยางซ้าย ตำบลบ่านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้ง พิกัด 16.9925,99.8365


 

เรื่องเดิม

ปตร.ยาง ซ้ายก่อสร้างเมื่อปี 2535 โดยกองก่อสร้างโครงการใหญ่ ส่งมอบให้โครงการชลประทานสุโขทัย ดูแลบำรุงรักษาปี 2536 โครงการนี้ เกิดขึ้นตามมติ ครม.ส่วนภูมิภาค ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2532 (ที่ตั้งโครงการอยู่ห่างไปทางทิศใต้จากเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยประมาณ 10 กม.) และได้ดำเนินการปรับปรุงเมื่อปี 2546 โดยเพิ่มจำนวนช่องและขนาดของบานระบาย จาก 5 - 2.90 x 3.00 ม. เป็น ขนาด 7 - 6.00 x 6.00 ม.

คลองบ้าน หลุมเป็นคลองที่แยกมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม ตอนใต้อำเภอเมือง ในฤดูแล้งน้ำจะไหลเข้าคลองบ้านหลุมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากระดับท้องคลองลึกกว่าระดับท้องแม่น้ำยม ทำให้ราษฎรที่อยู่ริมแม่น้ำยมใต้ปากคลองบ้านหลุมไปได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจึงร้องเรียนผ่านจังหวัดถึงกรม ชลประทาน กรมฯ งให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มสำรวจเมื่อปี 2507 และดำเนินการก่อสร้างในปี 2513 เสร็จในปี 2514 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 800,000 บาท เป็นประเภทเก็บกักและระบายน้ำ

สภาพท้อง ที่ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีคลองกระชงค์ไหลผ่าน คลองนี้ รับน้ำจากแม่น้ำยมนฤดูน้ำหลากจะเกิดน้ำท่วม นอกจากนั้นยังไหลบ่าเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองด้วย เมื่อถึงฤดูแล้งมีน้ำอยู่มาก ในฤดูฝนก็ไหลลงตามลำแม่น้ำหมด ทำให้ราษฎรมีความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำตลอดมา

เมื่อปี พ.ศ. 2514 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และอดีต สส.สุโขทัย ได้มีหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรีขออนุมัติเงินจำนวน 2 แสนบาท ให้จังหวัดไปดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่คลองกระชงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุมอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักนายกฯ ได้พิจารณาแล้วนำเรื่องร้องเรียนเข้าที่ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ พัฒนาภาคเหนือในสมัย นั้น โดยมีหนังสือที่ สร.0212/1873 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาลในที่ประชุมตกลงให้กรมชลประทานเป็นผู้สำรวจ ออกแบบ และติดราคาค่าก่อสร้างโดยการจ้างเหมา ซึ่งกรมได้สำรวจและออกแบบคิดราคางานก่อสร้าง ทั้งสิ้นเป็นเงิน 532,600 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2519

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำยม ช่วยการขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดสุโขทัย สำหรับการอุปโภค-บริโภค การประปา และช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

ลักษณะขนาด และประเภทของอาคาร

ทรบ.คลองบ้านหลุม

สร้างเป็น ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ช่อง มีบานปิดเปิดน้ำได้ตามความต้องการ โดยสร้างห่างจาก ปากคลองบ้านหลุมเข้าไป 100 เมตร ในเขตตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ทรบ.คลองกระชงค์

เป็น โครงการประเภทเก็บกักและระบายน้ำ สร้างเป็นท่อระบายน้ำขนาด 2-1.75 x 1.75 ม .ความยาว 53.98 ม. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง และระบายน้ำทิ้งในฤดูฝน

ลักษณะโครงการ

ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย

- ปตร.ขนาด 7 - 6.00 x 6.00 ม.

- เครื่องกว้าน ขนาด 12 ตัน ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

- บานระบายชนิด Radial Gate

- ระบายน้ำได้สูงสุด 630 cms (ลบ.ม./วินาที)

ประโยชน์

1. ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก ได้ประมาณ 58,000 ไร่

3. เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำให้คล่องตัวมากขึ้น

โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย, ท่อระบายน้ำคลองกระชงค์, ท่อระบายน้ำคลองบ้านหลุม

ประกอบด้วย

1. โครงการท่อระบายน้ำคลองกระชงค์

2. โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย

3. โครงการท่อระบายน้ำคลองบ้านหลุม


กดเพื่อดูแผนที่    

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com