ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterเดือนนี้2440
mod_vvisit_counterทั้งหมด194988
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง

หมู่ที่ 4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้งพิกัด 17.5500,99.7094 

เรื่องเดิม

เมื่อวัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ้านท่าแพพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยท่าแพ เพื่อช่วยให้ราษฎรในเขตท้องที่ดังกล่าวมีน้ำใช้ในการเกษตร สำนักชลประทานที่ 3 ได้ทำการพิจารณาโครงการเบื้องต้นแล้วเห็นสมควรเปิดเป็นโครงการประเภท เหมืองฝายจึงได้จัดทำรายงานเบื้องต้น โครงการฝายห้วยแม่สูง ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เสนอกองวางโครงการเพื่อพิจารณา กองวางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบสภาพจริงในสนามปรากฎว่า สภาพน้ำท่วมตลอด มีทำเลเหมาะที่จะเปิดเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำมากกว่าจึงได้จัดทำรายงาน เบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูงขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2522

ต่อมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ร.ต.ประพาส ลิมปพันธุ์) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2530 ถึงกรมฯ ขอให้พิจารณาโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดสุโขทัย และได้ประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แล้วขอให้กรมฯ แปรญัตติของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง จังหวัดสุโขทัยไปยังสำนักงานงบประมาณด้วย กรมฯ ได้มีหนังสือ กษ.0312/2538 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2530 ถึงสำนักงบประมาณ ขอแปรญัตติงบประมาณปี 2531 ของโครงการจึงได้จัดทำรายงานวางโครงการนี้ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค ของราษฎร

3. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำในราษฎรใช้บริโภคและมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม

4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎรบริเวณใกล้เคียง

5. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย

ระยะเวลาดำเนินการ

9 ปี เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2531 เสร็จปี 2539

ราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน  105,000,000  บาท

ลักษณะโครงการ

โครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ

ที่ตั้งหัวงาน

ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านวังค่า ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4944 III QNV 745-405 ห่างจากตัวจังหวัด 75 กิโลเมตร ห่างจากรุงเทพฯ 487 กิโลเมตร

พื้นที่ได้รับประโยชน์

พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 6,000 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ

1. หมู่บ้านวังค่า ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ 2,500 ไร่

2. หมู่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ 2,000 ไร่

3. หมู่บ้านหาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ 1,500 ไร่           กดเพื่อดูแผนที่
 

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com