ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterเดือนนี้2440
mod_vvisit_counterทั้งหมด194988
ฝ่ายวิศวกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุม งบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายมีชัย ปฏิยุทธ
2277
นายช่างชลประทานอาวุโส
(วศ.คป.สุโขทัย)
(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม)
0-5561-4894
2
นายมาโนช  คำบาง
2285
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
0-5561-4896
3
นางสาวภัทร์ศิริ  จั่นแก้ว
2280
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
0-5561-4896


ลูกจ้างประจำ


ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายลำใย  เอี่ยมอ่อน
4373


ช่างก่อสร้าง ช 3
 
0-5561-4896
2
นางนงนุช  มีศรี
4350
พนักงานพิมพ์ ส 4
0-5561-4896
3
นายเงิน  จีนด้วง
4337
ช่างฝีมือสนาม ช 3
0-5561-1112
ต่อ 14
 
4
 
นายประทัง  ใบทองคำ
 
4336
 
ช่างฝีมือสนาม ช 3
 
0-5561-1112
ต่อ 14
5
นายไพศาล  อ้นเสือ
4333
ช่างฝีมือโรงงาน ช 2
0-5561-1112
ต่อ 14
6
นายสุเมธ  บุญเรือง
4365
ช่างฝีมือสนาม ช 3
0-5561-1112
ต่อ 14

พนักงานราชการ


ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายพนิต  นงค์โภชน์
2522
นายช่างชลประทาน
0-5561-1112
ต่อ 14
2
 
นายอภิวัฒน์  อินอ้น
7087
นายช่างชลประทาน
0-5561-1112
ต่อ 14 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com