ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาค



สารคดี เผยแพร่






สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterเดือนนี้2440
mod_vvisit_counterทั้งหมด194988
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรุบปรุงระบบชลประทาน


ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายสุทธิชัย   ไพรสันต์
2278
นายช่างชลประทานอาวุโส
(จน.คป.สุโขทัย)
(หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน)
0-5561-4896
2
นายปรีดา   เกื้อกูล
2286
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 
0-5561-1112
ต่อ 14
3
 
นายภาณุภาส กลัดพันธ์ุ
2281
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
0-5561-1112
ต่อ 14


ลูกจ้างประจำ


ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นางสาวเกษร  คชสิทธิ์
4349
พนักงานพิมพ์ ส 3
0-5561-4894
2
นางบัณฑิตา  พุกเฉื่อย
4341
พนักงานการเกษตร ส 2
0-5561-1112
ต่อ 14

พนักงานราชการ

ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
 
1
 
 
นายจตุพล  บุญมี
 
2656
 
นายช่างชลประทาน
 
0-5561-1112
ต่อ 14
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย














ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   




ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com