ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้156
mod_vvisit_counterเดือนนี้2432
mod_vvisit_counterทั้งหมด194980
ฝ่ายช่างกล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล

ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายณัฐภัทร  ทองไฝ


2268
 


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 
0-5561-1112
ต่อ 17


ลูกจ้างประจำ

 
 
ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายอาคม  แก้วสวัสดิ์
4583
ช่างฝีมือโรงงาน ช 4
0-5561-1112
ต่อ 17
2
นางปุณิดา จุริพันธ์
4348
พนักงานธุรการ ส 3
0-5561-1112
ต่อ 17
3
นายสุบิน  บุญญา
4374
ช่างไฟฟ้า ช 3
0-5561-1112
ต่อ 17
4
นางกุนวลี  ขาวสอาด
4353
พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2
0-5561-1112
ตู้กลาง
 
           
5
นายมานพ  ชุ่มเย็น
4321
พนักงานเครื่องจักรกล ช 3
0-5561-1112
ต่อ 17

พนักงานราชการ

 
 
ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
เลขที่อัตรา
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1

นายอำพล  สิงห์รักษ์
 
2526
นายช่างเครื่องกล
0-5561-1112
ต่อ 17
2
นายมานะ  กลิ่นสน
2468
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
3
นายณรงค์ แป้นจาก
2469
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
 
4
นายประยงค์ วงษ์อุทัย
2470
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
5
นายอดุลย์  เวชประสิทธิ์
2471
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
6
นายสมบูรณ์  ยุบล
2472
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ตู้กลาง
 
7
นายดาวเรือง  ธรรมรักษา
2473
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ตู้กลาง
 
8
นายสนอง  นงนวล
2474
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ตู้กลาง
9
นายบุญลือ  พละทรัพย์
2477
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
10
นายสมชาย  ทับทิม
2478
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
11
นายนรุต  ฤทธิ์แก้ว
2479
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5564-1296
 
12
นายปรีชา  เอี่ยมทอง
2487
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ตู้กลาง
 
13
นายวิเชน  อุดร
2488
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
14
นายสมชาย  เขียวคำ
2490
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
15
นายพนม  สวัสดิ์รักษา
2491
พนักงานเครื่องจักรกล
0-5561-1112
ต่อ 17
 16
   
นายจารุวัตร  เกตุคำ
 
4999
 
นายช่างเครื่องกล
 
0-5561-1112
ต่อ 17
 18
   
นายธงชัย  กลมสัมฤทธิ์
 
590
 
พนักงานเครื่องจักรกล
 
0-5561-1112
ต่อ 17
 19
   
นายพงษ์ศักดิ์  ภู่พรม
 
592
 
พนักงานเครื่องจักรกล
 
0-5561-1112
ต่อ 17
 20
   
นายวิรัตน์  สุ่มใหญ่
 
601
 
พนักงานเครื่องจักรกล
 
0-5561-1112
ต่อ 17
 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com