:::  
            โครงการชลประทานสุรินทร์ :: Surin Irrigation Project
 
 
 
 
 ฝ่าย/งาน
 คำสั่งโครงการ
 แผนผังโครงการ
 ประกวดราคา/สอบราคา
 จัดซื้อ/จัดจ้าง
ชุมชนGISชป.สุรินทร์
 เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 คลินิกเกษตร
กฤตภาคข่าว
 แสดงความคิดเห็น
 Email Account
 เว็ปลิ้งค์อื่นๆ
 
     
 
 
** ขอเชิญชวนส่งผลงานการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ารับการประกวดเนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี " ๖๐ ปี ครองราชย ์ ประโยชน์สุข  ประชาราษฎร์ " **

 

 

 

 

 

 
 
สถานการณ์น้ำ........
  ข้อมูลน้ำฝน - น้ำท่ารายวัน
ตารางการวิเคราะห์น้ำในอ่าง
  ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จ.สุรินทร์
ปริมาณน้ำย้อนหลัง 10 ปี
ปริมาณน้ำฝน [สะสม] ย้อนหลัง 10 ปี
ผลวิเคราะห์น้ำฝน - น้ำท่า จังหวัดสุรินทร์
 
งานเกษตรชลประทาน........
 
ตารางแสดงจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
สรุปผลการใช้บริการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
แผนการจัดสรรน้ำและปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 48/49
 
RID NEWS........
  การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี...
สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งวิศวกรชลประทาน 3...
เชิญชมรายการน้ำจากน้ำพระทัย...
อธิบดีกรมชลฯ จับมืออธิบดีกรมอุตุฯ ร่วมกันพัฒนาข้อมูล...
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัย...
รมต.ICTพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดขึ้นเหนือ...