นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00น. นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00น. นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” <br>
ถวายสัตย์ปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย