นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ร่วมกับข้าราชการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จสวรรคต เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง