นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป โดยมีนายพิมาน จันทมณีโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานตรัง ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง