รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำวัน อังคาร ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560
 
อ่างเก็บน้ำ ความจุที่ รนก ระดับน้ำที่ รนก ปริมาณน้ำในอ่าง ระดับน้ำในอ่าง น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย สถานการณ์น้ำ
(ล้าน ลบ.ม.) (ม.รทก.) (ล้าน ลบ.ม.) (ม.รทก.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 +162.00 6,045.95 +147.17 4.24 22.01

อ่างเก็บน้ำคลองตรอน 59 +194.50 26.3870 +182.69 0.0000 0.4032

 - สภาพน้ำท่า (น้ำในแม่น้ำน่าน)

สถานีตรวจวัด

ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ

ระดับน้ำ (ม.รทก.)

สถานการณ์น้ำ

ปริมาณน้ำ

สูงสุด

ปริมาณน้ำ

ปัจจุบัน

ตลิ่ง

ระดับน้ำ

 +สูงกว่าตลิ่ง

-ต่ำกว่าตลิ่ง

 N12A  ( อ.ท่าปลา) 3,040 19.75 +81.24 +70.05 -11.19

 N2B (อ.เมือง) 1,614 303.58 +59.93 +54.41 -5.52

 N60 (อ.ตรอน) 2,055 240.72 +49.07 +50.31

-7.89

ระดับ 1 สถานการณ์ปกติ

เวลาทำการ

08.30 น.-16.30 น.  
ระดับ 2 มีแนวโน้มเกิดภัย เวลาทำการ 08.30 น.-20.00 น.  
ระดับ 3 เกิดภัยไม่รุ่นแรง เวลาทำการ 07.00 น.-20.00 น.  
ระดับ 4 เกิดภัยรุนแรงมาก เวลาทำการ ตลอด 24  ชม.  

 

ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ update ทุกชั่วโมง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)