"ที่ตั้ง 235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)  หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 โทรศัพท์ 0-5542-8017 ต่อ 101-132  โทรสาร 0-5542-8080"

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
 
 

ปฏิทินการทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม

counter

 

 

โครงการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม(พื้นฐาน)

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัด ประชุม เพื่อจัดตั้งกลุ่ม (พื้นฐาน) โครงการน้ำชลประทานน้ำริดช่วง ที่ ๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำริดเหนื่อ หมู่ที่ ๑,๑๐ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดูภาพเพิ่มเติ่ม new

โครงการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม(พื้นฐาน)

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัด โครงการประชุม เพื่อจัดตั้งกลุ่ม (พื้นฐาน) โครงการน้ำชลประทานน้ำริดช่วง ที่ ๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านด่านนาขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดูภาพเพิ่มเติ่ม new

งานฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นำ นักเรียน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ฝึกอบรมโครงการ "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน" ณ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ดูภาพเพิ่มเติ่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ /การสัมนาเชิงปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัด ฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร เสริมส้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ โรงเรียนวัดสว่าง ต.ไผ่ล้อม อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ดูภาพเพิ่มเติ่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ /การสัมนาเชิงปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัด ฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร เสริมส้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ โรงเรียนทำกิน-ทำใช้ บ้านดงสระแก้วต.ไผ่ล้อม อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ดูภาพเพิ่มเติ่ม

ประชุมประจำเดือนโครงการชลประทานอุตรดิตถ์

เมื่อ วันที่ ๗กุมภาพันธ์๒๕๕๗ เวลา๑๐.๐๐น.นายบุณยลักษณ์ฉลองสัพพัญญูผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เชิญหัวหน้าฝ่ายฝวศ.คป.,ฝสบ.คป.1,2,3,ฝชก.คป.ฝสน.คป.เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ดูภาพเพิ่มเติ่ม

 
 
  รายงานสถานการณ์น้ำ แผนที่พร้อมพิกัด    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน(TOR) (ปรับปรุงครั้งที่๒)
 
 
แผน/ผลการเบิกจ่ายปี 2557
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 18 มี.ค. 57 new
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 18 มี.ค 57
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 6 มี.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 6 มี.ค 57
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 14 ม.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 6 ม.ค 57
แผน/ผลการเบิกจ่ายปี 2556
 
คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2557 new
 
 
 
หนังสือเวียน
 
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น new
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มฯ new
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มฯ new
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน new
เรื่อง แจ้งเตื่อนลักษณะอากาศร้ายจากพายุฤดูร้อน new
คำสั่งกรม ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ่างประจำ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษและเลื่อนขั้นฯ
คำสั่งกรม ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
คำสั่งกรม ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับอัตราค่าจ่างลูกจ้างประจำ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
เรื่อง สชป3 ขออนุมัติจัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

 
 

 

 

 

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพ

 

อ่านข่าว

  ไทยรัฐ

  ผู้จัดการ

  ฐานเศรษฐกิจ

  ประชาชาติธุรกิจ

  โพสต์ทูเดย์

  ข่าวสด

  สยามธุรกิจ

  สำนักข่าวไทย

  กรุงเทพธุรกิจ

  คม ชัด ลึก

  มติชน

เดลินิวส์
 
 
 
 

Uttaradit  Irrigation  Project  Office [Chonprathan] , All  right  reserved

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ

ตำบลงิ้วงามอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร.0-5542-8017  ต่อ 111-112

 E-mail : water_udit@hotmail.com