"ที่ตั้ง 235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)  หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 โทรศัพท์ 0-5542-8017 ต่อ 101-132  โทรสาร 0-5542-8080"

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
 
 


เวลา


ปฏิทินการทำงาน


จำนวนผู้เข้าชม

counter

 

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพ

 

 

  รายงานสถานการณ์น้ำ
สอบราคาซื้อ มอก.๑๒๘-๒๕๔๙ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้นคุณภาพ ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร เลขที่ ๔๐/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ ท่อ AC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ยาวท่อนละ ๕.๐๐ เมตร ชั้น ๒๐
เลขที่ ๓๙/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม.และหินย่อยเบอร์ ๑-๒ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ ๑-เบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ ๕/๒๕๕๘

สอบราคา ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น ๒ และชั้น ๓ (มอก.๑๒๘๒๕๔๙)
และขนาดต่างๆ เลขที่ ๖/๒๕๕๘

สอบราคาซื้่อ ดินธรรมดาและดินลูกรัง เลขที่ ๗/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม. และหินย่อยเบอร์ ๑-๒ เลขที่ ๘/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ ๑-เบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ ๙/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่ ๑ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม.และหินย่อยเบอร์ ๑-๒ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ ๑-เบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่ ๑ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กกลมผิวเรียบขนาดต่างๆ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๘

แผน/ผลการเบิกจ่า
คำรับรองปฏิบัติราชการปี
หนังสือเวียน
คำสั่ง
๑.การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เลขที่ ๘๘ / ๒๕๕๘
๒.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑-๑๓ เลขที่ ๘๙ / ๒๕๕๘
๓.การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เลขที่ ๙๐ / ๒๕๕๘
๔.การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เลขที่ ๙๑ / ๒๕๕๘
๕.การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เลขที่ ๙๒ / ๒๕๕๘
 

 
 

 

........

 

อ่านข่าว

  ไทยรัฐ

  ผู้จัดการ

  ฐานเศรษฐกิจ

  ประชาชาติธุรกิจ

  โพสต์ทูเดย์

  ข่าวสด

  สยามธุรกิจ

  สำนักข่าวไทย

  กรุงเทพธุรกิจ

  คม ชัด ลึก

  มติชน

เดลินิวส์
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

Uttaradit  Irrigation  Project  Office [Chonprathan] , All  right  reserved...........

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์...........

235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ...........

ตำบลงิ้วงามอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000.........

โทร.0-5542-8017  ต่อ 111-112..........

 E-mail : water_udit@hotmail.com.........