"โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองยะลา และขุดลอกคูคลองตามพระราชดำริ "  

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองยะลา...
โครงการระบบระบายน้ำ ต.ท่าสาป ต.พร่อน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทาน จังหวัดยะลา ปลัดอำเภอเมืองยะลา ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกระบบระบายน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ การดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกระบบระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลท่าสาป ตำบลยุโป ได้ดำเนินการไปแล้ว กว่า 80% คาดว่า ภายในเดือนกันยายนนี้ ก็จะแล้วเสร็จทั้ง 3 จุด ก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ต.ท่าสาป ต.พร่อน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก มากว่า 10 ปี ก็จะทุเลาเบาบางได้ นับเป็น
พระ มหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่าน ได้ทรงทราบความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา และพระราชทานแนวทางแก้ไขมา เพื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าสาป ต.พร่อน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา จะได้ทำมาหากิน และหมดห่วงกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เกิดขึ้นซ้ำซากอีกต่อไป
   
 
 
 คลิกเพื่อดูภาพอื่นๆ

   เขียนเมื่อ: 21 กันยายน 2553